Postimerkkeily

Filatelianäyttelyt

Filateliaan liittyviä näyttelyitä järjestetään säännöllisesti alan järjestöjen toimesta. Näyttelyissä kokoelmia esitellään niin yleisölle kuin kokoelmien arvostelijoille. Postimerkkinäyttelyitä järjestetään joka vuosi niin kansallisella, pohjoismaisella, eurooppalaisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Myös muissa maanosissa järjestetään maanosien sisäisiä näyttelyitä alueiden mukaan. Kansainvälinen filatelistiliitto FIP järjestää kansainväliset näyttelyt, eurooppalaiset näyttelyt järjestää Euroopan maanosaliitto FEPA, pohjoismaalaisia näyttelyitä järjestää Nordia ja maakohtaiset näyttelyt järjestävät paikalliset postimerkkikerhot ja -liitot.

Näyttelyihin ei voi osallistua kuka vain kerälijä, vaan ehtoja on muutamia. Ensinnäkin suomalaisen osallistujan on oltava Suomen Filatelistiliiton jäsen. Toiseksi, näyttelyihin osallistuminen edellyttää, että osallistuja on saavuttanut tiettyjä mitaleja alemman tason näyttelyistä. Voidakseen osallistua Nordia-näyttelyihin, pitää osallistujan olla saavuttanut kokoelmallaan minimissään kansallisen tason iso hopeamitali (70 pistettä). FEPA- ja FIP-näyttelyihin puolestaan voi osallistua sellaisella kokoelmalla, jolla osallistuja on saavuttanut kansallisessa näyttelyssä minimissään vermeil-mitalin (75 pistettä). 

Näyttelyiden sisältö

Näyttelyiden sisältö vaihtelee, mutta osassa näyttelyitä kokoelmat kilpailevat eri luokissa ja myös niitä arvostellaan ammattitaitoisten arvostelijoiden toimesta. Näyttelyiden kilpailuluokat määräytyvät filatelian eri tyylien mukaan. Näitä tyylejä ovat muun muassa perinteinen filatelia, aihefilatelia sekä postihistoria. Kansainvälinen filatelistiliitto FIP on määrittänyt postimerkkinäyttelyissä noudatettavat säännöt. Näyttelyihin on olemassa yleissäännöt sekä lisäksi jokaiselle näyttelyluokalle on omat erityissääntönsä. Yleisissä säännöissä määritellään osallistumista, tuomaristoa, kokoelmien käsittelyä, arvosteluja sekä palkintoja koskevat säännökset. Erityissäännöt riippuvat näyttelyluokasta. Esimerkiski perinteisen filatelian kokoelmien arvostelussa huomioidaan filateeliset tiedot sekä kokoelman aineisto, esittelytapa ja käsittelytapa. Aihefilateliassa puolestaan arvioidaan kokoelman suunnitelmaa sekä aiheen kehittelyä käsittelytavan sijaan. Arvosteluiden maksimipistemäärä postimerkkinäyttelyissä on 100 pistettä. 

Postimerkkinäyttelyt eivät ole vain näyttelyitä, vaan postimerkkinäyttelyiden merkittävä osa varsinaisen näyttelyn lisäksi on keräilijän mahdollisuus oman kokoelmansa kasvattamiseen kauppiaiden tarjonnan avulla. Lisäksi näyttelyiden yhteydessä järjestetään usein koulutustilaisuuksia postimerkkeilyn saloista. 

Erityistä postimerkkinäyttelyistä 

Kun huolella kerättyä postimerkkikokoelmaa lähetään valmistelemaan näyttelyä varten, tulee niin sanotut perusasiat olla kunnossa. Ensinnäkin, on syytä olla huolellinen, että postimerkit ovat esillä oikein. Filatelianäyttelyissä on käytössä varsinaiset näyttelykehykset, joissa kokoelman postimerkit tulee näyttelyssä esitellä. 

Lisäksi kun keräilijä lähestyy kokoelmansa kanssa konkreettisesti näyttelyä, on syytä huolehtia, että keräilijällä on kokoelmalleen voimassa oleva vakuutus. Jo silloin, kun kokoelmaa lähdetän kuljettamaan kohti näyttelyä, tulee vakuutuksen olla kaiken varalta kunnossa. Suomessa näyttelyiden järjestäjät ovat vastuussa yleisistä turvatoimista näyttelykokoelmien suhteen, mutta on jokaisen kokoelmansa esille tuovan osallistujan etu, että kokoelma on erikseen osallistujan toimesta vakuutettu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *